Yayın Kurulu / Editorial Board

  • Doç. Dr. Fatma Kızıl
  • Dr. Öğr. Üyesi Emine Taşçi Yıldırım
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Baynal
  • Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Başer
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sürün
  • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Onuk Demirci
  • Arş. Gör. Dr. Özlem Ülker Shahavatov
  • Arş. Gör. Dr. Selma Çakmak

Etiket: #