• Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi'ne araştırma makaleleri ve kitap kritiği yapılmış makalelerin kabulü ile ilgili son tarihler, Haziran sayısı için 15 Nisan, Aralık sayısı için 15 Ekim'dir. Kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmeleri türündeki yazıların kabulü için son tarihler Haziran sayısı için 15 Mayıs, Aralık sayısı için 15 Kasım'dır. 
  • Yazılar Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile birlikte derginin e-posta adresine gönderilmelidir (yiad@yalova.edu.tr).
  • Telif Hakkı Devir Sözleşmesi, yazar tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalı olmalı, elektronik ortamda taranmış hali gönderilmelidir. [Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'ni indirmek için tıklayınız.]
  • Yazar çalışması ile birlikte unvanını, görev yaptığı kurumu, iletişim bilgilerini ve ORCID numarasını da göndermelidir.
  • Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve intihal kurallarını ihlal etmemiş olmalıdır.
  • Gelen makalelerin şekil ve intihal şartlarına uygunluğu kontrol edilir ve uygun bulunan makaleler iki hakeme gönderilir.
  • Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde makale üçüncü bir hakeme yönlendirilir.
  • Bir tebliğ veya tezden üretilmiş makalelerde bu durumun ilk dipnotta belirtilmesi beklenir.

Etiket: #