Amaç

Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, akademik bir dergidir.

Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi, çeviri ve araştırma notu gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Akademik bir dergi olan Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

 

Kapsam

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergimizde başta Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki olmak üzere din ve ahlak ile ilgili diğer sosyal bilim alanlarından da makaleler yayımlanır.

Etiket: #