ISSN: 2718-0646 | Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı: Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

 

Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi isimli fakülte dergimiz, Aralık 2020 itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

Hazırlık çalışmaları son bir yıldır devam eden Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, hakem sürecini tamamladığı beş makalesiyle ISSN numarası (2718-0646) almış bulunmaktadır. İlk sayısı Aralık 2020'de yayımlanan hakemli akademik bir dergi olan Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak online yayımlanacaktır. Makale gönderim ve hakemlik süreçleri ilk etapta derginin resmi mail hesabı üzerinden (yiad@yalova.edu.tr), daha sonra ise Dergipark üzerinden yürütülecektir.

Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde özgün araştırma makalesi, araştırma notu, kitap kritiği yapılmış makale, kitap tanıtımı vb. çalışmalara yer verilmektedir. Editörlüğünü Mustafa Sürün, Selman Benlioğlu ve Fatma Kızıl'ın yürüttüğü ve her anabilim dalının temsil edildiği bir alan editörleri kurulunun yanı sıra çeşitli alanlardan araştırma görevlilerinin editör yardımcısı olarak görev aldığı Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, bütün ilgililerin katkısına açıktır.

 

Sahibi / Owner (Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi adına)
Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
Doç. Dr. Pehlül DÜZENLİ

Etiket: #